Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Śląskiej

mgr Emilia Latos

 

Wicedyrektorzy

mgr Alina Kargol

mgr Sylwia Kasprzycka - Żuk

mgr Magdalena Ryniewicz