Get Adobe Flash player

Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego "Rodzinna szopka bożonarodzeniowa"

 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śląskiej oraz nauczyciel plastyki Elżbieta Stachowiak.

2. Celem konkursu jest :

 -kultywowanie i zachowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia oraz budowania szopki,

-rozbudzanie inwencji twórczej z wykorzystaniem naturalnych materiałów do wykonania pracy plastycznej,

-rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych wśród dzieci,młodzieży i dorosłych,

-kształtowanie aktywnej i twórczej postawy wobec sztuki oraz tradycji związanej ze Świętami Bożego Narodzenia,

-zachęcanie do spędzania wolnego czasu na rodzinnym majsterkowaniu

3. Warunki konkursu :

-W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I -VIII szkoły podstawowej.

-Zadaniem uczestników jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej- szopki bożonarodzeniowej z pomocą rodziców, rodzeństwa, dziadków, cioć, wujków itp.

-Szopki należy wykonać własnoręcznie z wykorzystaniem jak największej ilości naturalnych materiałów np. drewno, szyszki, patyczki, karton, makaron, siano, słoma. Wszelkie elementy powinny być solidnie przymocowane.

-Technika i forma pracy jest dowolna, lecz podstawa szopki nie może przekraczać 50cm x 50cm.

-Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą dane : imię i nazwisko, klasa oraz dopisek z kim dziecko wykonało szopkę.

-Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw do publikacji zdjęć na stronie internetowej szkoły lub w lokalnych mediach, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

- Szopkę należy dostarczyć w terminie od 5.12 2018r. do 7.12.2018r. Szkoła, budynek A, sala 02 do nauczyciela plastyki Elżbiety Stachowiak.

-Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów, upominków oraz pamiątkowych zdjęć nastąpi podczas Apelu Bożonarodzeniowego.

-Szopki zostaną zaprezentowane na wystawie w holu szkoły.

-Uczestnicy konkursu będą mogli odebrać swoje prace po prezentacji i wręczeniu dyplomów.

-Lista uczestników oraz nagrodzonych prac wraz ze zdjęciami znajdą się na stronie internetowej szkoły.

4. Ocena prac.

 Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

Szopki będą ocenianie wg następujących kryteriów

- ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność i pomysł,

- uwzględnione elementy tradycji Bożego Narodzenia,

- dobór i wykorzystanie materiałów, w szczególności naturalnych,

- wkład i estetyka pracy,

- walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka i dodatki),

- elementy szopki wykonane własnoręcznie,

Dodatkową nagrodą będą :

-celująca ocena (cząstkowa) z plastyki oraz 20 punktów dodatnich z zachowania.

tekst: E. Stachowiak

 

 

1032211
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Wszystkie
36
285
321
8358
1032211

Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śląskiej

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

Projekt i wykonanie BR Jastrzębscy.