Get Adobe Flash player

Regulamin IX Powiatowego Konkursu Czytelniczego dla klas II i III SP rok szkolny 2018/2019

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śląskiej ul. Górna 1

 

Cele konkursu:

 

 1. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów.
 2. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
 3. Doskonalenie techniki czytania, wyrażania myśli w mowie i piśmie.
 4. Rozwijanie wrażliwości i kształcenie twórczej wyobraźni.
 5. Popularyzacja literatury dziecięcej, baśni i legend polskich.

 

Adresaci i przebieg konkursu:

 

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej.
 2. Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach:

 

kl. II „Z Kubusiem Puchatkiem w Stumilowym Lesie”

 

kl. III „Kubuś Puchatek i przyjaciele”

 

 

 1. Do konkursu przystępuje po 2 uczniów z każdej grupy wiekowej danej szkoły –2 uczniów z klas II

 

2 uczniów z klas III (Ze względu na dużą ilość uczniów w klasach drugich i trzecich Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śl. zastrzega sobie możliwość wytypowania po 3 uczniów z każdej grupy wiekowej.)

 

 1. Konkurs odbędzie się 15 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Środzie Śl.
 2. Uczestników należy zgłosić do 8 marca 2019 r. drogą elektroniczną na adres:

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. na karcie zgłoszeniowej zał.1

 

/ W razie zmiany uczestników wcześniej już podanych prosimy o zawiadomienie organizatorów nie później niż trzy dni przed konkursem./

 

 1. Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej – test zawierający pytania otwarte i zamknięte.
 2. Pytania dla uczniów klas II czytane są przez osobę prowadzącą konkurs.Uczniowie klas III czytają samodzielnie .

 

Dopiero po przeczytaniu pytań wszyscy uczniowie zaczynają pracę.

 

Konkurs dla poszczególnych klas rozpoczyna się równocześnie.

 

 

 

 1. Uczniowie biorący udział w konkursie powinni wykazać się znajomością :

 

 

 

Klasa II A.A. Milne „Kubuś Puchatek”

 

Klasa III A.A. Milne „Chatka Puchatka”

 

9. W czasie konkursu wyłaniane są dwie komisje złożone z nauczycieli przybyłych na konkurs i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Śl. Zajmują się one sprawdzaniem prac konkursowych, wyłonieniem laureatów i sporządzaniem protokołów.

 

10.Wszelkie wątpliwości dotyczące odpowiedzi w pytaniach otwartych rozstrzyga komisja mając na uwadze dobro uczestnika konkursu.

 

11.Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w razie uzyskania jednakowej liczby punktów przez co najmniej dwóch uczestników. W dogrywce uczestnicy rozwiązują dodatkowy test sprawdzający znajomość w/w lektur. Uzyskane punkty w dogrywce dolicza się do uzyskanych w teście podstawowym i dopiero wtedy wyłania się laureatów konkursu. Wygrywa uczestnik, który uzyskał największą ilość punktów. W przypadku, gdy dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia, ustala się miejsca równorzędne.

 

12.Przyznane zostanie I , II ,III miejsce w każdej kategorii wiekowej. Pozostali uczniowie otrzymają dyplomy uczestnictwa.

 

13. Po sprawdzeniu prac konkursowych i wyłonieniu zwycięzców zostanie sporządzony protokół. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu należy zgłaszać do Organizatora w dniu konkursu, przed podpisaniem protokołu.

 

14.Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

 

15.Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu konkursu.

 

16.Przedstawiciele szkół mają prawo do wglądu do prac konkursowych swoich przedstawicieli .

 

17.Organizator konkursu ma prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie wynikających z powodów organizacyjnych od nich niezależnych.

 

18.Opiekunowie uczestników mają obowiązek sprawowania opieki nad reprezentantami swoich szkół oraz pomocy w przebiegu konkursu.

 

19.Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe warunki.

 

20.O sprawach, które nie są objęte regulaminem decyduje Organizator.

 

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie!

Zał. 1 Karta zgłoszenia do konkursu

 

Tekst: Celina Staśko

Otrzymano do publikacji: 02.10.2018

Opublikowano: 04.10.2018

 

 

 

 

 

1032225
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Wszystkie
50
285
335
8372
1032225

Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śląskiej

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

Projekt i wykonanie BR Jastrzębscy.