Get Adobe Flash player

Regulamin Szkolnego Konkursu Czytelniczego klas II i III Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Śląskiej rok szkolny 2018/2019

 

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śląskiej ul. Górna 1

Cele konkursu:

Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów.

Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Doskonalenie techniki czytania , wyrażania myśli w mowie i piśmie.

Rozwijanie wrażliwości i kształcenie twórczej wyobraźni.

Popularyzacja baśni i legend polskich.

Przebieg konkursu:

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej.

Przebiega w dwóch kategoriach:

kl. II „Z Kubusiem Puchatkiem w Stumilowym Lesie”

kl. III „Kubuś Puchatek i przyjaciele”

Konkurs odbędzie się w 1 III 2019 r.

Uczestników konkursu należy zgłosić do 20 II 2019 r. do p. C. Staśko.

Do konkursu może przystąpić każdy chętny uczeń z klas II i III.

Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej – test zawierający pytania otwarte i zamknięte.

Pytania dla uczniów klas II czytane są przez osobę prowadzącą konkurs. Uczniowie klas III czytają samodzielnie. Dopiero po przeczytaniu pytań wszyscy uczniowie zaczynają pracę. Konkurs dla poszczególnych klas rozpoczyna się równocześnie.

W czasie konkursu wyłaniane są dwie komisje złożone z organizatorów konkursu. Zajmą się one sprawdzaniem prac konkursowych i wyłonieniem laureatów.

Wyniki konkursu zostaną podane w ciągu 7 dni .

Wszelkie wątpliwości dotyczące odpowiedzi w pytaniach otwartych rozstrzyga komisja mając na uwadze dobro uczestnika konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w razie uzyskania jednakowej liczby punktów przez co najmniej dwóch uczestników. W dogrywce uczestnicy rozwiązują dodatkowy test sprawdzający znajomość w/w lektur. Uzyskane punkty w dogrywce dolicza się do uzyskanych w teście podstawowym i dopiero wtedy wyłania się laureatów konkursu. Wygrywa uczestnik, który uzyskał największą ilość punktów. W przypadku, gdy dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia, ustala się miejsca równorzędne.

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

Wychowawcy klas mają prawo do wglądu do prac konkursowych swoich przedstawicieli. Przyznawane jest I, II, III miejsce w każdej kategorii wiekowej, a w uzasadnionym przypadku –wyróżnienia.

Laureaci I, II, III miejsca w każdej kategorii wiekowej będą reprezentować szkołę w Powiatowym Konkursie Czytelniczym, który odbędzie się 15 III 2019 r.

 Organizator konkursu ma prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie wynikających z powodów organizacyjnych od nich niezależnych.

 Wychowawcy klas mają obowiązek zapoznać uczniów z regulaminem konkursu.

 Zgłoszenie uczniów jest równoznaczne z wyrażeniem  zgody rodziców na udział dziecka w konkursie oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu promowania działalności Szkoły i osiągnięć i umiejętności dziecka przez Szkołę Podstawową nr 3 w Środzie Śląskiej, zgodnie z art.7 oraz motywem 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 . tylko  w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

Uczniowie powinni wykazać się znajomością :

Klasa II A.A. Milne „Kubuś Puchatek”

Klasa III A.A. Milne „Chatka Puchatka"

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie!

 

Tekst: Celina Staśko

Otrzymano do publikacji:02.10.2018

Opublikowano: 04.10.2018

 

 

1032220
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Wszystkie
45
285
330
8367
1032220

Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śląskiej

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

Projekt i wykonanie BR Jastrzębscy.