Get Adobe Flash player

Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego "Liście" w roku szkolnym 2018/2019

 

 1. Cele konkursu:
 • Popularyzacja fotografii jako sztuki.
 • Zainteresowanie uczniów otaczającą przyrodą.
 1. Konkurs rozpocznie się 30 października 2018 r.
 2. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas I – III.
 3. Zadaniem ucznia jest wykonanie fotografii obrazującej temat konkursu „Liście”.
 4. 5.      Wywołane fotografie należy dostarczyć organizatorom konkursu do 15 kwietnia 2019r.
 5. Zdjęcie powinno być opisane z tyłu. Opis powinien zawierać imię i nazwisko autora, klasę oraz tytuł. Będą brane pod uwagę tylko aktualne zdjęcia. Na zdjęciu nie powinny znajdować się wizerunki osób.
 6. Minimalny format zdjęcia to 13 cm x 18 cm.
 7. Uczestnik może dostarczyć 1 - 2 fotografie.
 8. W maju 2019r. fotografie zostaną zaprezentowane na wystawie w budynku A.
 9. Oceny prac dokonają: wychowawcy klas I- III,  rodzice wytypowani przez wychowawców klas ( 1 rodzic z każdej klasy I - III) oraz każda z klas I- III. Głosujący wytypują po 10 fotografii wpisując na karcie do głosowania numery wybranych zdjęć. Karty z oddanym głosem będzie można przekazać organizatorom osobiście (sala A38) lub przez wychowawcę. Ostateczny termin dostarczenia do organizatorów kart z głosami, to 20 maja 2019r. Nieoddanie karty oznacza rezygnację z głosowania. Po tym terminie głosy zostaną policzone, a na ich podstawie wyłonieni zostaną laureaci.
 10. Nagrody książkowe i dyplomy laureatów przyznane zostaną za I, II i III miejsca, pozostali uczestnicy otrzymają dyplom udziału w konkursie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród równorzędnych i wyróżnień. Nagrody zostaną przyznane na apelu szkolnym w czerwcu 2019r.
 11. Prace przekazane na konkurs przechodzą na własność szkoły.
 12. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody uczestnika konkursu na bezpłatne wykorzystywanie fotografii w celu promocji szkoły. Zgoda na korzystanie z fotografii obejmuje: stronę internetową szkoły, wystawę w szkole.
 13. Ustalenia określone w regulaminie uczestnik konkursu akceptuje przez złożenie stosownego oświadczenia rodziców w formie pisemnej. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości, jak również potwierdzeniem, że fotografie są jego samodzielną pracą.

 

 

Organizatorzy: J. Boguniewicz, A. Stańczyk, S. Walaszczyk

 

 

 

 

ZGODA NA UCZESTNICTWO W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM „WARZYWA I OWOCE”

Wyrażamy zgodę na udział syna/córki  …………………………………………………………………..        w Szkolnym Konkursie Fotograficznym „Liście”. Informujemy, że  zapoznaliśmy się z regulaminem konkursu i bez zastrzeżeń akceptujemy wszystkie jego warunki. Potwierdzamy, że nasze dziecko jest autorem przekazanych na konkurs fotografii. Wyrażamy zgodę na nieodpłatne wykorzystanie fotografii przez Szkołę Podstawową nr 3 w Środzie Śl. w dowolnym czasie i formie. Zgoda obejmuje wykorzystanie zdjęć do promocji szkoły i uczniów na stronie internetowej szkoły oraz na wystawie pokonkursowej w szkole Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych celu promowania działalności Szkoły i osiągnięć i umiejętności dziecka przez Szkołę Podstawową nr 3 w Środzie Śląskiej, zgodnie z art. 7 oraz motywem 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 oraz art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim prawach pokrewnych z 4 lutego 1994r. (tj. Dz.U. 2018 poz.792).

Środa Śląska, dn. ……………………             ……….…………………..……………………………….                          

czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych dziecka  

 

                   ………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

ZGODA NA UCZESTNICTWO W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM „WARZYWA I OWOCE”

Wyrażamy zgodę na udział syna/córki  …………………………………………………………………..        w Szkolnym Konkursie Fotograficznym „Liście”. Informujemy, że  zapoznaliśmy się z regulaminem konkursu i bez zastrzeżeń akceptujemy wszystkie jego warunki. Potwierdzamy, że nasze dziecko jest autorem przekazanych na konkurs fotografii. Wyrażamy zgodę na nieodpłatne wykorzystanie fotografii przez Szkołę Podstawową nr 3 w Środzie Śl. w dowolnym czasie i formie. Zgoda obejmuje wykorzystanie zdjęć do promocji szkoły i uczniów na stronie internetowej szkoły oraz na wystawie pokonkursowej w szkole. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych celu promowania działalności Szkoły i osiągnięć i umiejętności dziecka przez Szkołę Podstawową nr 3 w Środzie Śląskiej, zgodnie z art. 7 oraz motywem 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 oraz art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim prawach pokrewnych z 4 lutego 1994r. (tj. Dz.U. 2018 poz.792).

Środa Śląska, dn. ……………………             ……….…………………..……………………………….                          

czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych dziecka  

.                        

 

                   ………………………………………………………………………………………………

 

 

 

1032244
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Wszystkie
69
285
354
8391
1032244

Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śląskiej

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

Projekt i wykonanie BR Jastrzębscy.