ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY PAŹDZIERNIK 2019r.

 

UCZEŃ PRACOWNIK PEDAGOGICZNY
PRACOWNIK NIEPEDAGOGICZNY
zupa - 29,90 zupa - 44,85 zupa - 48,44
obiad - 87,40 obiad - 131,10 obiad - 141,59

 

 

 

PROSI SIĘ O DOKONYWANIE WPŁAT

W WYZNACZONYM TERMINIE DO 5-GO DANEGO MIESIĄCA.

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY NALEŻY DOKONYWAĆ

WYŁĄCZNIE PRZELEWEM NA RACHUNEK :

NUMER: 41 1020 5242 0000 2802 0029 3050